Tarihçe

Beldemizin kentimiz tarihi kadar eski bir tarihe sahip olduğu bir gerçektir. Buralara ilk yerleşenler, ilk yerleşme alanı olarak seçenler TRAKLAR olduğu sanılmaktadır.

Gerçek olan şudur ki insanların buralara M.Ö. yerleştiğidir.  Romalılar ‘da buralarını yerleşme yeri olarak seçmişlerdir.        
Kitle mücadelelerin başladığı andan itibaren kıtalar arası akınlarda üzerinden geçilen, en fazla istilalara uğrayan bölgeler buraları olmuştur. Tarihi bilgiler buna açıklık verecek niteliktedir. 
Uzun müddet Büyük Roma İmparatorluğu toprakları içinde yer alan kasaba ve yöresinin eski halkı Romalılarla eski Yunanlıların melezleri olarak nitelendirilmektedir. 
M.S. 395’te parçalanan Roma İmparatorluğundan sonra Merkezi Konstantinepoli (Bizanslıların) toprakları içinde kalmıştır
    Osman Oğullarının Rumeliye çıkışlarının ardından Rum diyarı olan Trakya’da, 1356 yılından sonra Kayı Türk Akıncıları kendilerinden bahsettirmiş, çok az bir zaman sonra Osmanlı Devleti sınırları içine giren Kasabamız; Osmanlı akıncılarının akınlara çıkışlarında Avrupa geçiş yolu olmuştur.
    1912 yılına kadar devamlı Türk diyarı olarak kalan Kasabamız, bu tarihte Bulgarların istilasına uğramıştır. 1913 yılında Türk orduları buraları geri almışlar; bu istiladan hemen sonra tekrar istilaya uğrayan Kavaklı ve yöresi bir müddet Yunanlıların elinde kalmıştır. Bu durum Kurtuluş Savaşının sonuçlanmasına kadar devam etmiştir.
    Kavaklı’nın gelişmesi ve daha kalabalık bir yerleşme alanı oluşu 1912 tarihinde başlar. Köye ilk gelenler burasının terk edilmiş bir Bulgar köyü olduğunu söylemektedirler. Balkan Harbi sonrasında Bulgaristan’dan Anavatana göç edenlerin bir kısmı terk edilmiş Bulgar köyünün yapılarına yerleşmişlerdir.  
    Göçlerin ardı kesilmemiş Yugoslavya’dan ve Yunanistan’ın Selanik kasabası civarında otururken Rumların baskısına boyun eğmeyenler Ana vatana göç etmek zorunda kalmışlardır.
    KAVAKLI adının neden dendiği üzerinde herhangi bir söylentinin bile olmadığı, tek bilinen ilk gelenlerin de geldikleri zaman ve öncesi aynı ismi taşıdığıdır. Köye ilk gelenler, bir iki kalın gövdeli kavak ağacının varlığından bahsetmekte fakat bunların isimle herhangi bir bağlantısı olup olmadığı bilinmemektedir. 
    Bu gün Kavaklı’da bulunan Merkez Camii 1918 senesinde Bulgarlardan kalma kilisenin yerinde kurulmuş olup, çeşitli tamirat ve onarımlarla ayakta durmaktadır.

T.C. Kavaklı Belediye Başkanlığı

Kavaklı Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kavaklı Belediyesi

Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:18 Kavaklı
39160 Kavaklı / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.