IRAP Eylem Planı

05 Nisan 2022 14:47 Kavaklı Belediyesi 716

KIRKLARELİ İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Öncelikli Eylemler

Eylem

No

Eylem

Afet Türü

Sorumlu

Kurum

Destekleyici

Kurumlar

Gerçekleştirme Dönemi

Eylemin Düzeyi  (Yerel/Bölgesel/Ulusal)

39-A1-H2-1

Belediyelerde afet ve acil durum çalışmalarını yürütecek birim kurulması ile ilgili planlama yapılması

TÜM AFETLER

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli Valiliği, Kırklareli AFAD

2022-2023

 

39-A1-H2-5

Meskun alanlardan geçen derelerin çöp, toprak vs. ile doldurulmasının engellenmesi amacıyla belediye, belde başkanları ve muhtarlar tarafından periyodik olarak denetimler yapılarak ilgili kurumlara bildirimlerin yapılması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri 

İl Özel İdaresi,  D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü

Sürekli

 

39-A1-H3-1

Afete Maruz Bölgeler ve Yerleşime Uygun Olmayan alanlardaki yapıların tespiti ve yapıların kaldırılması

DEPREM

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi,  Kırklareli AFAD

Sürekli

 

39-A1-H3-2

İmar Planı Olmayan Yerlerde Kaçak Yapılaşma ve ikametin engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması

DEPREM

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,  İl Özel İdaresi

Sürekli

 

39-A1-H3-4

Dere yataklarındaki kontrolsüz yapılaşmanın (Lüleburgaz ilçesi Durak Mah. Ve Yıldırım Mah.) önlenmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda, taşkın riski yüksek olan bölgeler başta olmak üzere görüşmelerin yapılması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

İl Özel İdaresi, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H1-3

Şehir taşkınlarını önlemek için yağmur suyu drenaj hatlarının geliştirilmesi

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

İlbank İstanbul Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H1-5

Yağmur suyu hatları ile kanalizasyon hatları birbirinden ayrılmasının sağlanması ve gerekli görülen hatların yenilenmesinin sağlanması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

2022-2027

 

39-A2-H1-6

Sel suyu tahliye kanalları güçlendirilecek, mazgal ve rögarların bakımdan geçirilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelerin yeniden yapılandırılması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

Sürekli

 

39-A2-H1-7

Yerleşim alanlarında kanalizasyon ve yağmur suyu toplama sistemlerinin ayrılması

KURAKLIK

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

İlbank İstanbul Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H2-2

Merkez, İlçe Merkezleri ve Belde Merkezlerinde deprem sonrası kalıcı konutların yapılacağı rezerv alanlarda jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapılması

DEPREM

Merkez, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli AFAD

2022-2024

 

39-A2-H3-2.

Toplanma alanı olarak tespit edilen alanların yapılaşmaya açılmaması, toplanma alanına dönüştürülen alanların bir afet anında kullanılabilecek şekilde, incinebilir bireyler de dikkate alınarak düzenlenmesi, halkın tüm kesimlerine bu alanların tanıtılması ve erişilebilirliğin gösterilmesinin sağlanması

DEPREM

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli AFAD

Sürekli

 

39-A2-H4-2

Kentsel dönüşüm ve afet ve acil durumlara yönelik her Belediye bünyesinde birim ya da birimlerin kurulması

DEPREM

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli AFAD

2022-2023

 

39-A2-H6-2

İlin,  ayrıntılı yapı stoğunun çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapılması

DEPREM

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

2022-2024

 

39-A2-H6-7

Üstü kapalı dereler tespit edilerek, bu bölgelerdeki olası taşkınlarda etkilenecek bina, kritik tesis, okul, hastane sayılarının belirlenmesi

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Karayolları 15. Şube Şefliği

2022-2025

 

39-A2-H6-10

Taşkın bölgeleri içinde kalan kritik hizmet tesislerinin envanterinin çıkarılması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, AFAD

2022-2024

 

39-A2-H6-11

Taşkın riski olan bölgelerde, konut amaçlı kullanılan bodrum kat, giriş kat ve su basman kotu düşük olan yapıların envanteri çıkarılacak ve ilgili kurumlarca bu noktalarda gerekli tedbirlerin alması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü,  İl Özel İdare

2022-2026

 

39-A2-H7-3

Merkez ve İlçe Belediyeleri sorumluluğundaki ulaşım hatları ve köprü geçiş yapıları güncel debilere göre revize edilecek ve gerekli güçlendirmesi ve yenileme çalışmalarının yapılması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Karayolları 15. Şube Şefliği, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü Merkez ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdare,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H7-10

Ulaşım sisteminde yolların su altında kalmaması ve rusubat sebebiyle kapanmaması için gerekli tedbirlerin alınması,  özellikle köprü ve menfez giriş-çıkışlarının periyodik olarak kontrol edilerek temizlenmesinin sağlanması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

İl Özel İdaresi,  D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, Karayolları 15. Şube Şefliği

Sürekli

 

39-A3-H1-3

Taşkın anında müdahale, ulaşım ve tahliye gibi faaliyetleri etkin şekilde yürütebilmek için tüm kurumlar tarafından taşkın anında kullanılabilecek her türlü iş makinesi, araç, ekipman, malzeme/hammadde rezervi ve personel envanterinin güncel tutulmasınının sağlanması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Merkez ve İlçe Belediyeleri Kırklareli AFAD, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, karayolları 15. Şube Şefliği

2022-2024

 

39-A1-H2-8

Yüksek su tüketimi olan işletmelere caydırıcı su fiyatlaması yapılması; su fiyatlamasının yaz ve kış aylarında farklı yapılması

KURAKLIK

Merkez ve İlçe Belediyeleri

Kırklareli Valiliği

Sürekli

 

39-A2-H1-4

Dere içinden geçen kanalizasyon hatları, D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü ile ortak proje yapılarak, kanalizasyon hatları güzergâhlarının başka bölgelere taşınması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü İl Özel İdaresi

2022-2027

 

39-A2-H1-9

Terfi istasyonlarında meydana gelen su kayıplarının engellenmesine yönelik çalışmaların yapılması  

KURAKLIK

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H1-11

İsale hatları ve içme suyu şebekesinin akıllı sistemlerle (scada yöntemi)  yönetilmesinin sağlanması

KURAKLIK

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

İl Özel İdaresi, Kırklareli Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

2022-2027

 

39-A2-H1-16

Evlerde kullanılan suyun tasarruflu kullanılması için muslukların ucuna takılan perlatörlerin vatandaşlara dağıtılmasının sağlanması

KURAKLIK

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri, Özel İdare

Kırklareli Valiliği

2022-2024

 

39-A2-H2-3

Su drenaj altyapı planlarının güncel tutulması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

D.S.İ. 112. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi

Sürekli

 

39-A2-H3-7

Yerleşim alanı içinde kanalizasyon, atık bertaraf alanlarının kayıtlanması ve koruma önlemlerinin değerlendirilmesinin sağlanması

SALGIN

Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü

Sürekli

 

39-A2-H7-13

Kent genelinde, park, bahçe ve kaldırımlarda kullanılan yüzey kaplama malzemeleri su geçirebilen malzemelerden seçilmesine özen gösterilmesinin sağlanması

TAŞKIN

Merkez ve İlçe Belediyeleri

-

Sürekli

 

39-A1-H2-20

Su depolarının yerleri, su şebeke sistemi, kuyular ve mahalle çeşmeleri gibi diğer su kaynaklarının özelliklerinin belirlenmesi ve düzenli denetimlerinin yapılması

SALGIN

Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri

İl Sağlık Müdürlüğü

Sürekli

 

39-A2-H3-4

İldeki yeraltı ve yüzeyel su kaynaklarının yerleri ve özellikleri belirlenerek kayıt altına alınması

SALGIN

Merkez, İlçe ve Belde Belediyeleri

İl Sağlık Müdürlüğü

Sürekli

 

 

  • Etiketler
T.C. Kavaklı Belediye Başkanlığı

Kavaklı Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Kavaklı Belediyesi

Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:18 Kavaklı
39160 Kavaklı / Kırklareli

Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.